Istorija


Istorikas T.Narbutas Čekiškę priskyrė prie seniausių Lietuvos vietovių. Romantikai Čekiškės atsiradimą sieja su legendomis apie lietuvių kilmę iš romėnų. Pasakojama, kad pagonybės laikais čia buvusi apeigų vieta.

Rašytiniuose šaltiniuose Čekiškės vardas pirmą kartą paminėtas 1600 metais. Vilkijos seniūnijos 1687 m. inventoriaus įrašas patvirtina, kad ši gyvenvietė įsikūrusi Piktakiemio kaimo vietoje.

Čekiškė – urbanistikos paminklas. Jo savitumą sudaro aikštė, pagrindinė ir šalutinės gatvės, aikštės tūrinė erdvinė kompozicija su ją formuojančiu užstatymu. Miestelio akcentas – Švč. Trejybės bažnyčia – XVII a. pr. architektūros paminklas. Miestelis įsikūręs Piktakiemio kaimo vietoje, trijų kelių sankryžoje, prie svarbaus Kauno – Raseinių kelio.13234794_1185948638090532_33874887_o

Čekiškė niekada neturėjo laisvojo miesto statuso ir herbo. Heraldikos komisijoje svarstant naujo herbo idėjas buvo ieškoma simbolių. Čekiškės apylinkėse teka nemažai upių ir upelių: Dubysa, Lašiša, Beržtupys, Ringovė, Žvėrupis, Vilkupis, Lazduona ir kt. Ypač įspūdingi Dubysos krantai. Gražios apylinkės gausiai lankomos turistų, todėl apatiniame miesto herbo skydo lauke pavaizduota baidarė su dviem irklais. Viršutiniame lauke vaizduojamas kviečių vainikas – derlinkumo ir gyvybės šaltinis. Herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis.

logo2

 

Čekiškės seniūnija užima 8267 ha plotą. 2016-11-01 seniūnijoje gyveno 1797 gyventojų. Šiuo metu gyvena lietuvių tautybės gyventojai, nors iki antrojo pasaulinio karo apie 70% Čekiškės miestelio gyventojų buvo žydai. Miestelyje išlikusi žydų sinagoga ir 0,5 km važiuojant Vilkijos kryptimi yra žydų kapinaitės.

Vakaruose seniūnija apribota Dubysa, rytuose – Karalgirio mišku, šiaurėje – Kėdainių ir Raseinių rajonais, pietuose – Vilkijos seniūnija.Čekiškės seniūnijos centras – Čekiškės miestelis ir aplink jį išsidėstę 29 kaimai, didžiausias iš jų – Liučiūnų kaimas.

Senieji čekiškiečiai dar mena Nepriklausomybės akto signatarą profesorių Praną Dovydaitį (1886-1942), išvežtą į Sibirą iš savo sodybos Pienų kaime ir nužudytą Sverdlovske 1942 metais. 1996 metais birželio 16 d. jam pastatytas paminklinis kryžius.

Čekiškėje gyveno ir dirbo daugelis žymių žmonių: gydytojas L.Markelis, menininkas tapytojas Brunonas Subačius, knygos „Prie Dubysos“ autorius žurnalistas Antanas Marcinkevičius ir kt.

Seniūnijos teritorijoje veikia įmonės: 5 parduotuvės, Čekiškės ir Liučiūnų medicinos punktai, BĮ Čekiškės socialinės globos ir  priežiūros namai, Čekiškės ir Liučiūnų laisvalaikio salės, VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnyba Čekiškės filialas, Čekiškės darželis, Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Čekiškės ir Liučiūnų bibliotekos, Čekiškės paštas, ŽŪB Čekiškė, UAB „Ingmartus“, 2 įmonės, teikiančios veterinarijos paslaugas  – Alberto Jankausko ir Alvydo Vėlavičiaus įmonės, kaimo turizmo sodyba „Dvarelis“. Veikia dvejos kapinės: Čekiškės miestelio ir Pagirių kaimo kapinės. Seniūnijoje yra Čekiškės Prano Dovydaičio gimanzija. Liučiūnuose yra 250 vietų laisvalaikio salė, Čekiškės miestelyje 100 vietų laisvalaikio salė, kuriuose vyksta minėjimai, koncertai, pagerbiami vyresnio amžiaus žmonės. Į laisvalaikio salę renkasi senjorų šokių kolektyvas, du kartus dalyvavęs Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje.

Čekiškės seniūnija – darbščių žemdirbių  kraštas. Įregistruota 150 ūkininkų ūkių, 12 jaunų ūkininkų ūkių. Stambieji ūkininkai, dirbantys 200-700 ha žemės: Romas Majeras, Albinas Rimkevičius, Mykolas Pakalnis, Rima Laurinavičienė, Valdas Bubliauskas, Saulius Andriukaitis, Edvardas Brazauskas. Išvardinti ūkininkai yra nuolatiniai visų organizuojamų švenčių rėmėjai.

SVARBIAUSIOS DATOS:

  • 1998 m. lapkričio 6 d. buvo įkurtas Čekiškės bendruomenės komitetas ir išrinkta komiteto valdyba, priimti nuostatai.
  • 2000 m. spalio 15 d. Paprienių kaime atidengtas paminklinis akmuo prof. Pranui Dovydaičiui atminti.
  • 2002 m. gegužės 2 d. Kauno rajono tarybos sprendimu Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas prof. Prano Dovydaičio vardas.
  • 2004 m. spalio 6d. buvo išrinkta Čekiškės seniūnijos taryba, jos pirmininkas, priimti nuostatai, patvirtintas Darbo reglamentas.
  • 2005 m. įkurtas Liučiūnų krašto bendruomenės centras.
  • 2010 m. įkurtas Čekiškės bendruomenės centras.
  • 2014 m. balandžio mėnesį Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
  • 2015 m. rugpjūčio mėnesį atidengtas paminklinis suolelis Vyties Kryžiaus Savanoriams pagerbti.

 

 

 

SUSISIEKITE SU MUMIS
Parašyti
© 2016 Čekiškės seniūnija. Visos teisės saugomos.