Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena


2018-06-15

Šiemet minime 77-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Šv. Mišias už profesorių Praną Dovydaitį ir Čekiškės tremtinius aukojo Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebonas – kun. teol. lic. Gintautas Kabašinskas. Po Mišių gimnazistai pristatė profesoriaus Prano Dovydaičio tremtinio kelią. Po to vykome į profesoriaus sodybvietę Prienų kaime kur uždegėme atminimo žvakeles. Giedojome tremtinių dainas padedami Aldonos ir Antano Ročkų, Laimutės Litvinskienės ir Laimos Šukytės. Apžiūrėjome informacinius stendus. Renginyje dalyvavo gimnazijos bendruomenė, Čekiškės miestelio gyventojai, seniūnijos darbuotojai, Plikių ir Liučiūnų bendruomenės.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Parašyti
© 2016 Čekiškės seniūnija. Visos teisės saugomos.