Bendruomenės narių ataskaitinis susirinkimas


2018-04-19

Balandžio 17 dieną Čekiškės bendruomenės centro nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Susirinkime dalyvavo Kauno r. bendruomenių veiklos organizatorius Irmantas Zalensas, kuris kuruoja Čekiškės, Vilkijos apylinkių ir Vilkijos seniūnijų bendruomenes. Bendruomenės pirmininkė L. Rutkauskienė pristatė metų veiklos ataskaitą už 2017 m. paminėdama tiek tradicines veiklas, tiek atliktus darbus. Buvo diskutuoti ir svarstyti ateities planai bei bendruomenei aktualūs klausimai. Pirmininkė pristatė Kauno r. sveikatos rėmimo Čekiškės bendruomenės centro laimėtą projektą ir drauge aptarė konkrečias šio projekto veiklas. Bendruomenės nariai dalijosi mintimis apie šių metų galimybes teikti įvairius projektus, organizuoti renginius.
Linkime bendruomenei ir toliau gražinti savo aplinką, telktis bendrai Čekiškės miestelio ir žmonių gerovei.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Parašyti
© 2016 Čekiškės seniūnija. Visos teisės saugomos.